O mne

Zuzana Sláviková Spinkaj bábo

1000+

Konzultácií
s rodinami

Vzdelanie
 • 2023 Trauma konferencia 
 • 2023 - The Wholechild Breastfeeding Program
 • 2023 - Neuroscience for parents: How to raise amazing kids
 • 2023 -Sleeposium2023
 • 2022 - The Neuroscience of Sleep and Dreams - The Brain Academy
 • 2022 - Kids Nervous System Reset - Reconnected Parenting
 • 2021 - Certifikácia - Baby-Led Sleep & Well-being Specialist - kanadský inštitút Isla Grace 
 • 2021 - The Holistic Sleep Revolution - Holistic Sleep Coaching
 • 2021 - Baby Sign Lektorka - IPS
Holistický prístup

K spánku pristupujem holisticky. Moje metódy podporujú pripútanosť, lásku a opieranie sa o vašu vlastnú intuíciu. Nepodporuje žiadny druh spánkového tréningu. Tieto metódy môžu byť škodlivé pre pripútanosť a jednoducho nie sú účinné vzhľadom na spôsob, akým sa deti vyvíjajú. Temperament je obrovským faktorom v tom, ako bude vaše dieťa potrebovať podporu. Môj proces to berie do úvahy, ako aj pohľad na celkový obraz spánku vrátane: denného spánku, kŕmenia, prostredia, vývoja, zdravia, pôrodu, celkové fungovanie rodiny a pod. To mi umožňuje vidieť všetky faktory, ktoré môžu mať vplyv na spánok, a podľa potreby vykonať zmeny.

3 roky

Praxe v oblasti spánku

Média
 • Kniha - Sprievodca rodiča dnešného. Druhý rok - Lenka Žofajová
 • Publikačná činnosť magazín Dieťa
 • Prednáška pre kurz -Chilledparenthood.com
Bez vyplakávania

Nepoužívam žiadne metódy vyplakávania, spánkového tréningu a učenia dieťaťa samostatne zaspať.

Rešpektujem prirodzený a biologicky normálny spánok detí a podporujem dojčenie.

Pochopenie spánku

Pomôžem vám pochopiť spánok vášho dieťaťa a dodať sebadôveru do budúcna, aby vás spánok nestresoval.

Rešpektujúce metódy

Metódami vás navediem k postupnému skvalitneniu spánku, ktoré rešpektujú vývojovú fázu, v ktorej sa práve dieťa nachádza.

Čo o mne hovoria